قابلیت لامپهاي LED و ویژگی هاي طرح:

  • صرفه جویی در مصرف انرژي برق
  • کاهش فشار وارد شده بر نیروگاه ها
  • حفظ بیشتر محیط زیست و کاهش آلاینده هاي هوا
  • LED طول عمر بالاي لامپ هاي
  • کاهش هزیه تعمیر و نگهداري