مقابله با اراذل و اوباش توسط نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و از پا در آوردن این افراد بدون وارد آمدن صدمه به نیروهای خودی یکی از مسائل مهم در امنیت داخلی به حساب می آید. استفاده از سلاح گرم در این گونه درگیری ها که احتمال بروز خطا به شدت وجود دارد می تواند خسارت جانی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. لذا جایگزینی یک سلاح سرد قابل اعتماد به جای سلاح گرم و استفاده از آن برای از پای درآوردن مهاجمین، بسیار مهم و کاربردی می باشد. ایده اصلی این پروژه عبارت است از طراحی یک سلاح کاربردی و سرد به نام شوکر الکتریکی پرتابی که استفاده از می تواند منجر به فلجی موقت فرد مهاجم شده و اندام او را از حرکت بیاندازد. این سلاح نمونه داخلی رسمی ندارد و نمونه های موجود در بازار عمدتاً چینی بوده و نمونه های اصلی دارای قیمت تا ۱۰ برابر نمونه پیشنهادی این طرح می باشند.

مزایا:

  • کاهش خطرات و خسارات استفاده از سلاح گرم در درگیری های داخلی
  • عیب یابی و تعمیر و نگهداری آسان سلاح در داخل کشور
  • قیمت مناسب سلاح نسبت به نمونه مشابه خارجی و صرفه جویی ۷۵ درصدی ارزی
  • تأمین نیاز نیروهای امنیتی و نظامی کشور با اتکا به دانش و تولید داخلی این سلاح