قابلیت دستگاه :

  • وزرن سبک
  • استفاده از لیزر جهت هدف گیري بهتر و دقیق تر
  • اضافه کردن فاصله سنج براي افزایش دقت سلاح
  • انعطاف پذیري در حمله به دو صورت تماسی و پرتابی
  • نمایش دیجیتال میزان شارژ باقی مانده باطري در سلاح
  • شارژ مجدد باتري توسط سیم و قابلیت تعویض باتري در صورت خرابی
  • تولید نمونه آزمایشگاهی این محصول بطور قانونی براي اولین بار در کشور