امكانات سامانه پيشنهادي:

سامانه راهبردی الکترونیکی مدیریت دانشجویی از پرتال های مختلفی تشکیل شده است که هر پرتال دارای زیرمجموعه های مختلفی می باشد که مربوط به حوزه های عملکردی و خدماتی مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است. از جمله امكانات سامانه مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • دارای سه پرتال جامع حوزه مدیریت دانشجویی
 • دارای پرتال انتخابات الکترونیکی انجمن های علمی
 • دارای پرتال معرفی برنامه های مدیریت دانشجویی
 • دارای پرتال نظرسنجی از برنامه های مدیریت دانشجویی
 • داراي سيستم جامع گزارش گيري در پرتال مدیریت
 • دارای نرم افزار اپلیکیشن موبایل
 • امکان سخت افزاری و نرم افزاری ثبت نظرات دانشجویان

اهداف و کاربردها:

 • اطلاع رسانی به موقع فعالیت ها و برنامه ها به دانشجویان
 • سنجش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پیمانکاران به دانشجویان
 • رفع عیب ها و انجام اصلاحات لازم در بخش های مختلف مدیریت دانشجویی منطبق بر نظرات دانشجویان
 • افزايش رضايت دانشجویان از خدمات و برنامه های مدیریت دانشجویی و فرهنگی
 • تسهیل دسترسی دانشجویان به آخرین اخبار و اطلاعیه های مدیریت دانشجویی دانشگاه