قابلیت نرم افزار :

  • تسریع و تصریح در امر اطلاع رسانی
  • دسترسی آسان و سریع دانشجویان به اطلاعات پرتال و خدمات دانشگاه
  • پیاده سازي کاربردهاي متنوع در نرم افزار جهت استفاده دانشجویان از طریق موبایل
  • تسریع در امر ثبت نام دانشجویان جدید الورود و جلوگیري از بی نظمی هاي مربوطه
  • در دسترس بودن اخبار و اطلاعیه هاي مهم دانشگاه در اپلیکیشن بدون نیاز به اپراتور
  • ارائه ي همه ي مراجع اطلاع رسانی از قبیل کانال هاي تلگرام دانشگاه و … از طریق اپلیکیشن
  • اتصال آنلاین و آفلاین دانشجویان به وب سایت دانشگاه و استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و …