قابلیت نرم افزار:

  • تسریع در امر اطلاع رسانی و کاهش هزینه
  • معرفی سازمان، مدیران، معاونت ها و اهداف آن
  • نشان دادن محل با گوگل مپ از طریق اپلیکیشن
  • یا اطلاع رسانی جامع آنی notification قابلیت
  • اطلاع از آخرین برنامه ها و فعالیت هاي معاونت هاي سازمان
  • در دسترس بودن اخبار و اطلاعیه هاي مهم در اپلیکیشن بدون نیاز به اپراتور
  • پیاده سازي کاربردهاي متنوع در نرم افزار جهت استفاده اعضاء از طریق موبایل