راهبند هاي ستوني جهت كنترل تردد و حفاظت از ورودي مناطق مهم دولتي و مراكز امنيتي حساس جهت جلوگيري از حملات تروريستي مورد استفاده قرار مي گيرد. مراكز نظامي، سفارتخانه ها، ‌فرودگاه ها، پالايشگاه ها و نيروگاهها جهت كنترل تردد و نيز حفاظت از درب هاي ورودي از راهبند ستوني استفاده مي كنند. با توجه به اهمیت حیاتی پالایشگاه ها در کشور ما، این مراکز یکی از مکان های مهم امنیتی به شمار می روند. در این راستا جهت جلوگیری از ورود خودروهایی که قصد انجام عملیات خرابکارانه در محل پالایشگاه را دارند، پروژه طراحی و پیاده سازی راه بند ستونی امنیتی برای نصب در ورودی اصلی پالایشگاه تعریف شده است.

ویژگی ها:

  • طراحی منحصر به فرد و زیبایی سیستم درکنار کیفیت وعمر مفید بالا
  • بکارگیری بهترین قطعات از شرکت های ایرانی
  • دستیابی به دانش فنی تولید راهبندهای امنیتی در داخل کشور
  • عدم بکارگیری قطعات سایشی درسیستم انتقال نیرو و افزایش راندمان سیستم
  • ضربه گیر زیر بازو جهت حفاظت احتمالی برخورد خودرو
  • عدم محدودیت تردد جهت بکارگیری در سازمانها و شرکتهای بزرگ
  • قدرت و سرعت بالای حرکت راهبند