علم رباتیک یک علم بین رشته ای است که با حرکت دنیا به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی تکنولوژی ها در صنعت و سازمان ها جهت بهره وری بهتر، تولید بیشتر و کیفی تر و افزایش رضایتمندی مشتریان، جایگاه بسیار برجسته ای یافته است. گروه رباتیک شرکت با درک این موضوع و با بهره گیری از توان تخصصی اساتید و تلاش و انگیزه دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد خود در رشته های رباتیک، الکترونیک و مکانیک، جهت انجام پروژه های گوناگون تخصصی در زمینه رباتیک و هوشمندسازی و در شاخه هایی مانند کنترل ربات، سنسور ربات، تحلیل و طراحی مکانیزم ربات، طراحی و ساخت انواع ربات های آماتور و اجرای پروژه های پژوهشی جهت ساخت انواع ربات های کاربردی صنعتی ایجاد شده است. در حال حاضر ۲ تیم در این گروه مشغول انجام پروژه می باشند.

توانمندی های تخصصی گروه رباتیک

  • ساخت انواع ربات هاي صنعتي و كاربردي
  • ساخت انواع ربات هاي آزمايشگاهي و مسابقه ای
  • تعمیر و نگهداری انواع ربات ها
  • هوشمندسازی و اتوماسیون تجهیزات کارخانه ها